Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету

Workshop “Ризик - менеджмент у сфері вищої освіти”.

Workshop “Ризик - менеджмент у сфері вищої освіти”.

21 грудня Юлія Перетятько прийняла участь у workshop “Ризик - менеджмент у сфері вищої освіти”.

Учасники розглянули методику формування систему внутрішнього контролю COSO та ризик-менеджменту. Учасники також працювали у групах та за допомогою мозкового штурму виявляли ризики у сфері вищої освіти,  ймовірності їх настання та розробляли план з мінімізації ризиків освітньої діяльності.