Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету

Навчання за Програмою лідерства

Навчання за Програмою лідерства

К.е.н., доцент Акименко О.Ю. стала випускником Програми освітнього лідерства ННЦ культури лідерства Університету Грінченка

Програма охоплювала чотири змістовні модулі та тривала чотири місяці:

Модуль 1. Лідерство як нова освітня парадигма

Підходи до визначення лідерства. Типи лідерства в освіті. Ключові лідерські компетентності викладача та індикатори їх прояву. Діагностичне оцінювання лідерського потенціалу. Формування активної лідерської позиції викладача. Цілепокладання як компетентність викладача-лідера.

 

Модуль 2. Реалізація партнерської взаємодії в роботі викладача

Потенціал та можливості реалізації партнерських взаємин з колегами та студентами. Комунікативна компетентність як запорука ефективної діяльності викладача. Пошук особистісних ресурсів в контексті гармонізації власної особистості. Профілактика емоційного вигорання працівників сфери освіти.

Модуль 3. Сучасна вища освіта – територія змін. Психологія прийняття нововведень

Зовнішні та внутрішні причини нововведень в освіті. Процес змін: алгоритм та фази. Причини опору змінам та їхнє подолання. Психологічна сутність ефективної мотивації викладачів та студентів до реалізації нововведень в університетському середовищі. Психологічні механізми самомотивації, тайм-менеджмент. Ефективні підходи

Модуль 4. Інноваційні комунікативні технології в освітньому процесі

Інноваційні технології у викладанні: фасалітація, модерація, тренінг, коучинг. Роль та позиція викладача у реалізації різних форм інноваційних технологій. Алгоритм побудови тренінгового заняття. Методи фасалітації групової роботи. Коучинг в педагогічній діяльності.

 

Під час продуктивних тренінгових занять Акименко О.Ю. було набуто нові навички, інноваційні комунікативні технології (фасалітація, модерація, коучинг), якісно нові ідеї та методи роботи, які повинні втілитися у професійній діяльності викладача і сприяти особистісному розвитку. 

За наслідками навчання отримано сертифікат про підвищення кваліфікації