Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ В УЖГОРОДСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ В УЖГОРОДСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

18-19 квітня 2018 року в Ужгородському національному університеті відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Удосконалення обліку, контролю, аудиту, аналізу та оподаткування в сучасних умовах інтеграційних процесів у світовій економіці». Участь у конференції взяли й викладачі кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту ЧНТУ: к.е.н., доцент Клименко О.М., к.е.н., доцент Клименко Т.В., к.е.н., ст. викладач Лаптій Т.М.

На конференції розглядалися актуальні проблеми бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту, контролю, оподаткування і звітності та шляхи їх вирішення в умовах інтеграційних процесів у світовій економіці. Організатори наукового заходу до дискусії, обміну науковими результатами й дослідницьким досвідом залучили науковців з провідних ВНЗ України та з країн ЄС.

Відкрив конференцію завідувач кафедри обліку і аудиту УжНУ професор Йосип Якимович Даньків, з привітальним словом виступили ректор Львівського торговельно-економічного університету Куцик П.О. та декан економічного факультету УжНУ Сержанов В.В.

 Крім провідних спеціалістів нашої країни взяли участь у конференції   Амброзій Мариян Мариянович, д.техн.наук, проректор з наукової роботи Міжнародної бізнес-школи ISM у Пряшеві (Словачиина) та Александер Шкурла радник Кабінету Міністрів України, експерт з дерегуляції, покращення бізнес-клімату та земельної реформи.

Основними тематичними напрямами, на яких сфокусувалася робота конференції стали: міжнародний та національний досвід розвитку бухгалтерського обліку і контролю як науки та практичної діяльності, управлінський облік та економічний аналіз у системі оперативного і стратегічного управління підприємством, оподаткування, звітність і аудит, а також регіональні і глобальні проблеми розвитку економіки.

 

Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Чернігівського національного технологічного університету дуже вдячна організаторам науково-практичної конференції та сподівається на подальшу плідну співпрацю!