Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету

Запрошення на конференцію

Шановні колеги! Інформуємо Вас про проведення 27 листопада 2018 року на базі Чернігівського національного технологічного університету ІV Міжнародної науково-практичної конференції “Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку” (заочна форма), з нагоди 25-річчя кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Чернігівського національного технологічного університету.

До участі в конференції запрошуються науковці, викладачі вищих учбових закладів, аспіранти фахівці-практики, підприємці та студенти.

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

  1. Національний та міжнародний досвід і напрями розвитку бухгалтерського обліку як науки та практичної діяльності;
  2. Обліково-аналітичне забезпечення звітності підприємств як основи для прийняття управлінських рішень на мікро- та макрорівнях;
  3. Економічний аналіз діяльності підприємств: стан та перспективи розвитку.
  4. Міжнародний та національний досвід організації, функціонування та розвитку аудиту.
  5. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки  підприємства.
  6. Оподаткування діяльності підприємств: проблеми та перспективи розвитку.
  7. Інформаційні системи і технології в системі обліково-аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень в обліку, аналізі, аудиті та оподаткуванні.

До 15 листопада 2018 р. – прийом реєстраційних карток та матеріалів для участі  в конференції, а 27 листопада 2018 р. – проведення конференції.

Більш детальну інформацію можна скачати за посиланням:

Українська | English | Русский