Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету

Вивчаємо фахові дисципліни англійською мовою

Вивчаємо фахові дисципліни англійською мовою

Магістранти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» розпочали вивчення дисципліни «Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства» англійською мовою.

Під час практичного заняття “Economic security: accounting and analytical support” студенти групи МОАп-181 разом з доцентом кафедри Гнедіною К.В. взяли участь у обговоренні таких питань, як: сутність та складові економічної безпеки, формування системи економічної безпеки підприємства, принципи її функціонування та особливості обліково-аналітичного забезпечення. Студенти англійською мовою презентували результати проведених досліджень, а також продемонстрували  креативний підхід до вирішення поставлених завдань та навички  успішної командної роботи.