Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету

Очна участь в міжнародній НПК "Сучасні тенденції розвитку світової економіки: нові виклики та проблеми"

Очна участь в міжнародній НПК "Сучасні тенденції розвитку світової економіки: нові виклики та проблеми"

19 квітня 2019 року в Інституті права, економіки та міжнародних відносин Міжнародного гуманітарного університету (м. Одеса) відбулася VІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку світової економіки: нові виклики та проблеми». Участь у конференції взяли й викладачі кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту ЧНТУ к.е.н., доцент Клименко Тетяна Вікторівна і к.е.н., ст. викладач Шестаковська Тетяна Леонідівна.

На конференції розглядалися актуальні проблеми та тенденції розвитку світової економіки, управління, нові виклики і можливості, державне та регіональне управління в умовах глобалізації, розвиток продуктивних сил, інноваційна економіка. До дискусії, обміну науковими результатами й дослідницьким досвідом організатори наукового заходу залучили науковців з провідних ЗВО України, зокрема Одеського національного університету ім. І.І. Мечнікова, Одеської національної академії харчових технологій,  Одеської національної академії будівництва та архітектури, Інституту світової економіки та політики (м. Київ), Дніпровського державного аграрно-економічного університету, Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України (м. Київ), Чернігівського національного технологічного університету та ін., а також з іноземних наукових організацій (Академії суспільних наук Китайської Народної Республіки, Білоруського державного університету, Вищої школи економіки (Польща) тощо.

 

Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Чернігівського національного технологічного університету дуже вдячна організаторам науково-практичної конференції та сподівається на подальшу плідну співпрацю!