Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
 Очистити
Автор:
Тип:
Рік:

Знайдено 40 документів

Автор Назва публикації Тип Рік
Гнедіна К. В. Управлінський облік. Методичні рекомендації до написання курсової роботи для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» усіх форм навчання Методичні вказівки 2019
Гнедіна К. В. Strategy formation: the role in ensuring economic security Теза 2018
Гнедіна К. В. Budgeting in strategic management accounting: essence and benefits Теза 2018
Гнедіна К. В. Екологічна складова економічної безпеки Теза 2018
Гнедіна К. В. Методика інтегрального оцінювання впливу альтернативної енергетики на навколишнє середовище в умовах нестаціонарної економіки Стаття 2017
Гнедіна К. В. Тенденції розвитку електроенергетичного сектору в Україні та напрями його екологізації Теза 2018
Гнедіна К. В. Використання фінансових інструментів для модернізації електроенергетики: досвід країн Європи Стаття 2018
Гнедіна К. В. Глобальні тренди в альтернативній енергетиці й удосконалення державної політики у сфері фіскальної безпеки: в пошуках рівноваги та ринків Стаття 2017
Гнедіна К. В. Стратегічний потенціал підприємства: сутність та структура Теза 2018
Гнедіна К. В. Стратегія як компонент інтегрованого звіту Теза 2018
Гнедіна К. В. Зелені облігації як інструмент фінансового забезпечення розвитку альтернативної енергетики Теза 2018
Гнедіна К. В. Тенденції розвитку альтернативної енергетики в Україні в контексті модернізації енергетичних ринків Стаття 2017
Гнедіна К. В. Метод аналізу ієрархій при прийнятті стратегічних управлінських рішень на підприємстві: переваги застосування Теза 2017
Гнедіна К. В. Стратегія постачання: сутність та роль у економічному розвитку підприємства Теза 2017
Гнедіна К. В. Розвиток альтернативної енергетики як фактор забезпечення екологічної безпеки України Теза 2017
Гнедіна К. В. Шляхи зростання конкурентоспроможності системи вищої освіти в Україні Теза 2017
Гнедіна К. В. Vectors of higher education sector transformation in conditions of the information economy formation Стаття 2017
Гнедіна К. В. THE SOCIAL DIMENSION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF UKRAINE Стаття 2017
Гнедіна К. В. The reformation of higher education system in Ukraine as a factor of innovative development of national economy Стаття 2016
Гнедіна К. В. STRATEGIC MANAGEMENT OF ENTERPRISE ACTIVITY IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONCEPT Стаття 2016