Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
 Очистити
Автор:
Тип:
Рік:

Знайдено 183 документи

Автор Назва публикації Тип Рік
Ющенко Н. Л. Ющенко Н. Л. Розвиток професійно незалежної статистичної системи України – виробника необхідної для громадян, бізнесу і державних органів інформації / Ющенко Н. Л. // Удосконалення методики та організації обліково-аналітичної роботи в сучасних умовах господарювання : монографія / Гоголь Т. А., Нехай Стаття 2016
Гнедіна К. В. Тенденції розвитку альтернативної енергетики в Україні в контексті модернізації енергетичних ринків Стаття 2017
Гнедіна К. В. Розвиток альтернативної енергетики як фактор забезпечення екологічної безпеки України Теза 2017
Сидоренко О. О. ЗВІТНІ СЕГМЕНТИ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ: ПОНЯТТЯ ТА ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ Стаття 2016
Гнедіна К. В. Передумови переходу України до моделі сталого розвитку Теза 2015
Онищенко В. П. Проблеми практичного застосування методичних рекомендацій з обліку спільної діяльності без створення юридичної особи в Україні Теза 2015
Сидоренко О. О. ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ ЩОДО РОЗМІЩЕННЯ СТРАХОВИХ РЕЗЕРВІВ СТРАХОВИКІВ УКРАЇНИ Теза 2015
Маргасова В. Г. Концепція забезпечення стійкості економіки України системно-синергетичного типу Стаття 2014
Лень В. С. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика Навчальний посібник 2008
Сидоренко О. О. Резерв незароблених премій в обліку страховиків Теза 2009
Сидоренко О. О. ОКРЕМІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ Стаття 2012
Сидоренко О. О. ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ Стаття 2008
Лень В. С. ВИВЧЕННЯ ВТРАТ ЗЕРНОВИХ ВІД КОРЕНЕВИХ ГНИЛЕЙ НА УКРАЇНІ Теза 1995
Лень В. С. Облік руху та формування основного стада Стаття 1999
Лень В. С. Проблеми відображення в обліку реалізації та ліквідації основних засобів на державних і малих підприємствах Стаття 1998
Лень В. С. НАРАХУВАННЯ ТА ОБЛІК РЕЗЕРВУ ВИРІВНЮВАННЯ У СТРАХОВИХ КОМПАНІЯХ Стаття 2013