Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
 Очистити
Автор:
Тип:
Рік:

Знайдено 111 документів

Автор Назва публикації Тип Рік
Сидоренко О. О. Кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку операцій страхування: метод. вказівки до самост. вивчення дисципліни ”Облік і аудит в страхових організаціях” для студентів напрямку підгот. 6.030509 «Облік і аудит» всіх форм навчання Методичні вказівки 2010
Акименко О. Ю. Маргасова В.Г., Акименко О.Ю. ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ АУДИТУ ЕКСПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ Теза 2018
Акименко О. Ю. Організація обліку. Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності "Облік і оподаткування" всіх форм навчання (2-е видання) / Укладачі: Шкарлет С.М., Акименко О.Ю. - Чернігів: 2018. - 155 с. Методичні вказівки 2018
Ющенко Н. Л. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті. Методичнi рекомендації до виконання розрахункової роботи для магістрантів спеціальності 8.03050901 „Облік і аудит” / Укл.: Ющенко Н.Л. – Чернiгiв: ЧНТУ, 2015. – 33 с. Методичні вказівки 2015
Ющенко Н. Л. Страхування. Методичнi вказiвки до практичних занять та самостійної роботи для студентiв спецiальності 6.050100–„Облік і аудит” / Укл. Н. Л. Ющенко. – Чернiгiв : ЧДТУ, 2004. – 37 с. Методичні вказівки 2004
Гнедіна К. В. Метод аналізу ієрархій при прийнятті стратегічних управлінських рішень на підприємстві: переваги застосування Теза 2017
Гнедіна К. В. Аналітичні процедури в аудиті: сутність та особливості практичного застосування Теза 2015
Лень В. С. Облік і аудит. Вступ до фаху Навчальний посібник 2009
Лень В. С. Бухгалтерський облік у галузях економіки Підручник 2013
Лень В. С. Облік і аудит у страхових організаціях: Навч. посіб. Навчальний посібник 2009
Гоголь Т. А. Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємств малого бізнесу Монографія 2014
Сидоренко О. О. Бухгалтерський облік формування та розміщення страхових резервів Автореферат 2011