Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
 Очистити
Автор:
Тип:
Рік:

Знайдено 17 документів

Автор Назва публикації Тип Рік
Гнедіна К. В. Методика інтегрального оцінювання впливу альтернативної енергетики на навколишнє середовище в умовах нестаціонарної економіки Стаття 2017
Гнедіна К. В. Використання фінансових інструментів для модернізації електроенергетики: досвід країн Європи Стаття 2018
Гнедіна К. В. Зелені облігації як інструмент фінансового забезпечення розвитку альтернативної енергетики Теза 2018
Акименко О. Ю. Акименко О.Ю., Жолобецька М.Б, Петровська А.С. Проблеми облікового забезпечення складання регуляторної та фінансової звітності суб’єктами теплопостачання // Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Економіка. 2017. Т. 22. Вип. 7(60). С. 133-136. Стаття 2017
Гнедіна К. В. Тенденції розвитку альтернативної енергетики в Україні в контексті модернізації енергетичних ринків Стаття 2017
Гнедіна К. В. Розвиток альтернативної енергетики як фактор забезпечення екологічної безпеки України Теза 2017
Маргасова В. Г. Система забезпечення стійкості національної економіки та її безпеки: теорія, методологія, практика управління: [монографія] Монографія 2014
Лень В. С. Облік і аудит. Вступ до фаху Навчальний посібник 2009
Лень В. С. Бухгалтерський облік у галузях економіки Підручник 2013
Гнедіна К. В. Методичні засади оцінювання економічної ефективності функціонування системи міського пасажирського транспорту Стаття 2013
Гнедіна К. В. Обгрунтування вибору альтернативи розвитку системи міського пасажирського транспорту Стаття 2013
Гнедіна К. В. Oцінка соціальної та екологічної ефективності функціонування міського пасажирського транспорту Стаття 2014
Лень В. С. Співвідношення критеріїв та показників оцінки ефективності новацій Стаття 2000
Лень В. С. Eкологічна інформація у фінансовій звітності Теза 2014
Лень В. С. Oцінка соціальної та екологічної ефективності функціонування міського пасажирського транспорту Стаття 2014
Лень В. С. Екологічні збитки, витрати та втрати: поняття та зміст Стаття 2014