Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
 Очистити
Автор:
Тип:
Рік:

Знайдено 49 документів

Автор Назва публикації Тип Рік
Гливенко В. В. Облік витрат на поліпшення земель сільськогосподарськими підприємствами Теза 2018
Онищенко В. П. МЕТОДИКА ПОЗАБАЛАНСОВОГО ОБЛІКУ У БАНКАХ Стаття 2017
Маргасова В. Г. Система забезпечення стійкості національної економіки та її безпеки: теорія, методологія, практика управління: [монографія] Монографія 2014
Лень В. С. ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА ТА ОБЛІК Стаття 2015
Сидоренко О. О. Резерв незароблених премій в обліку страховиків Теза 2009
Сидоренко О. О. Облік резерву заявлених, але не виплачених збитків у страховиків Теза 2010
Сидоренко О. О. Бухгалтерський облік формування та розміщення страхових резервів Автореферат 2011
Сидоренко О. О. ОКРЕМІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ Стаття 2012
Лень В. С. СОЦІАЛЬНІ ВИТРАТИ: КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ОБЛІК Стаття 2012
Лень В. С. Облік допомоги із тимчасової втрати працездатності за рахунок підприємства Стаття 2012
Лень В. С. Облік кредитування страхувальників за рахунок страхових резервів Стаття 2010
Лень В. С. Облік розміщення страхових резервів у банківські метали Стаття 2010
Лень В. С. Облік депозитів та ощадних сертифікатів Стаття 2009
Лень В. С. Відображення в обліку матеріальної та благодійної допомоги фізичним особам Стаття 2007
Лень В. С. Облік створення та експлуатації веб-сайтів Стаття 2007
Лень В. С. Розрахунок економічної ефективності застосування діагностикуму вірусу скручування листя картоплі Стаття 1996
Перетятько Ю. М. Формування облікової політики щодо операцій фінансового лізингу у лізингодавця Стаття 2014