Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
 Очистити
Автор:
Тип:
Рік:

Знайдено 25 документів

Автор Назва публикації Тип Рік
Гнедіна К. В. Екологічна складова економічної безпеки Теза 2018
Акименко О. Ю. Маргасова В.Г., Акименко О.Ю. ВИХІД ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РИНОК В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ Стаття 2018
Гнедіна К. В. Методика інтегрального оцінювання впливу альтернативної енергетики на навколишнє середовище в умовах нестаціонарної економіки Стаття 2017
Акименко О. Ю. Акименко О.Ю., Жолобецька М.Б, Петровська А.С. Проблеми облікового забезпечення складання регуляторної та фінансової звітності суб’єктами теплопостачання // Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Економіка. 2017. Т. 22. Вип. 7(60). С. 133-136. Стаття 2017
Ющенко Н. Л. Ющенко Н. Л. Математичні моделі визначення резерву часу для збалансованого розподілу трудових, матеріальних і фінансових ресурсів при модернізації комунальної теплоенергетики України / Ющенко Н. Л. // Науковий вісник Полісся / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2016. Стаття 2016
Маргасова В. Г. Система забезпечення стійкості національної економіки та її безпеки: теорія, методологія, практика управління: [монографія] Монографія 2014
Гнедіна К. В. Аналітичні процедури в аудиті: сутність та особливості практичного застосування Теза 2015
Лень В. С. Облік і аудит. Вступ до фаху Навчальний посібник 2009
Лень В. С. Бухгалтерський облік у галузях економіки Підручник 2013
Гнедіна К. В. Вдосконалення управління муніципальною транспортною системою в контексті сталого розвитку Стаття 2015
Лень В. С. СОЦІАЛЬНІ ВИТРАТИ: КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ОБЛІК Стаття 2012
Лень В. С. Співвідношення критеріїв та показників оцінки ефективності новацій Стаття 2000
Лень В. С. Обґрунтування критеріїв і показників екологічної оцінки біологічних препаратів Стаття 1997
Лень В. С. Eкологічна інформація у фінансовій звітності Теза 2014
Лень В. С. Eкологічний облік: поняття та зміст Стаття 2014
Лень В. С. Екологічні збитки, витрати та втрати: поняття та зміст Стаття 2014
Лень В. С. До питання економічної оцінки екологічних і соціальних наслідків використання мікробіологічних препаратів у тваринництві Теза 2014