Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
 Очистити
Автор:
Тип:
Рік:

Знайдено 209 документів

Автор Назва публикації Тип Рік
Лень В. С. СУТТЄВІСТЬ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ Стаття 2018
Акименко О. Ю. Маргасова В.Г., Акименко О.Ю. ВИХІД ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РИНОК В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ Стаття 2018
Лень В. С. Account of not replaced tenant's costs for improvement of leased land by international accounting standards Стаття 2018
Гнедіна К. В. Використання фінансових інструментів для модернізації електроенергетики: досвід країн Європи Стаття 2018
Акименко О. Ю. Akymenko O.Y., Petrovskaya A.S., Zholobetska М.В.// Synergetic approach to the implementation of “green” economy strategic priorities./ Scientific bulletin of Polissia № 1 (9), Р. 2, 2017. Стаття 2017
Ющенко Н. Л. Ющенко Н. Л. Міжнародний досвід у розвитку і регулюванні ринку аграрної землі в Україні / Ющенко Н. Л. // Статистичне та експертно-аналітичне забезпечення управління сталим розвитком економіки і соціальної сфери : моногр. / [за ред. В. Г. Маргасової]. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. – Стаття 2017
Гнедіна К. В. Тенденції розвитку альтернативної енергетики в Україні в контексті модернізації енергетичних ринків Стаття 2017
Лень В. С. Анализ методик экономической оценки кормовых культур Стаття 2018
Гнедіна К. В. Vectors of higher education sector transformation in conditions of the information economy formation Стаття 2017
Онищенко В. П. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Стаття 2017
Онищенко В. П. МЕТОДИКА ПОЗАБАЛАНСОВОГО ОБЛІКУ У БАНКАХ Стаття 2017
Гнедіна К. В. THE SOCIAL DIMENSION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF UKRAINE Стаття 2017
Лень В. С. РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ЗАГАЛЬНИХ МЕТОДИК ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ Стаття 2017
Лень В. С. Accounting policy and its impact on the cost of finished products Стаття 2017
Лень В. С. Облік транспортно-заготівельних затрат підприємств роздрібної торгівлі Стаття 2017
Лень В. С. Социальная политика предприятия: показатели и отчетность Стаття 2017
Лень В. С. О формировании показателей корпоративной социальной ответственности по категории «экологическая»/ Стаття 2017
Лень В. С. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ: УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Стаття 2017