Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
 Очистити
Автор:
Тип:
Рік:

Знайдено 9 документів

Автор Назва публикації Тип Рік
Маргасова В. Г. FORESIGHT MANAGEMENT: FORMATION AND TRANSFORMATION ADAPTIVE BUSINESS ORGANIZATIONS Монографія 2017
Маргасова В. Г. ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ Монографія 2018
Маргасова В. Г. ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВО- ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ В СУЧАСНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ Монографія 2018
Маргасова В. Г. ДЕТІНІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ Монографія 2014
Гливенко В. В. Удосконалення методики та організації обліково-аналітичної роботи в сучасних умовах господарювання : монографія / Гоголь Т.А., Нехай В.А., Онищенко В.П. [та ін.] за наук. ред. д.е.н., проф. Маргасової В.Г., к.е.н., доц. Гливенко В.В. Монографія 2017
Гнедіна К. В. Імплементація концепції сталого розвитку в Україні в умовах посилення процесів глобалізації Монографія 2015
Маргасова В. Г. Система забезпечення стійкості національної економіки та її безпеки: теорія, методологія, практика управління: [монографія] Монографія 2014
Гоголь Т. А. Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємств малого бізнесу Монографія 2014