Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
 Очистити
Автор:
Тип:
Рік:

Знайдено 8 документів

Автор Назва публикації Тип Рік
Гливенко В. В. Облік та аналіз виробництва продукції молочного скотарства (на матеріалах аграрних підприємств Чернігівської області)і) Автореферат 2002
Ющенко Н. Л. Ющенко Н. Л. Моделювання системи професійно-кадрового забезпечення малого бізнесу на регіональному рівні : Автореф. дис... канд. екон. наук : 08.03.02 – „Економіко-математичне моделювання” / КНЕУ. – К., 2001. – 21 с. Автореферат 2001
Нехай В. А. ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 2009
Перетятько Ю. М. Обліково-аналітичне забезпечення фінансового лізингу: теорія та методика Автореферат 2012
Лень В. С. РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СВИНОВОДСТВА В КОЛХОЗАХ ПОЛЕСЬЯ УКРАИНСКОЙ ССР Автореферат 1980
Сидоренко О. О. Бухгалтерський облік формування та розміщення страхових резервів Автореферат 2011