Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
 Очистити
Автор:
Тип:
Рік:

Знайдено 90 документів

Автор Назва публикації Тип Рік
Гнедіна К. В. Strategy formation: the role in ensuring economic security Теза 2018
Гнедіна К. В. Budgeting in strategic management accounting: essence and benefits Теза 2018
Гнедіна К. В. Екологічна складова економічної безпеки Теза 2018
Акименко О. Ю. Маргасова В.Г., Акименко О.Ю. ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ АУДИТУ ЕКСПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ Теза 2018
Акименко О. Ю. Акименко О.Ю., Мальцев О.О. СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄС Теза 2018
Гливенко В. В. АНАЛІЗ МЕТОДИК ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ КОРМОВИХ КУЛЬТУР Теза 2018
Гливенко В. В. РОЛЬ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА Теза 2018
Гнедіна К. В. Тенденції розвитку електроенергетичного сектору в Україні та напрями його екологізації Теза 2018
Гнедіна К. В. Стратегічний потенціал підприємства: сутність та структура Теза 2018
Гнедіна К. В. Стратегія як компонент інтегрованого звіту Теза 2018
Гнедіна К. В. Зелені облігації як інструмент фінансового забезпечення розвитку альтернативної енергетики Теза 2018
Гливенко В. В. Облік витрат на поліпшення земель сільськогосподарськими підприємствами Теза 2018
Гливенко В. В. Щодо отримання показників звітності з КСВ категорії «соціальна» Теза 2018
Гнедіна К. В. Метод аналізу ієрархій при прийнятті стратегічних управлінських рішень на підприємстві: переваги застосування Теза 2017
Гнедіна К. В. Стратегія постачання: сутність та роль у економічному розвитку підприємства Теза 2017
Гнедіна К. В. Розвиток альтернативної енергетики як фактор забезпечення екологічної безпеки України Теза 2017
Гнедіна К. В. Шляхи зростання конкурентоспроможності системи вищої освіти в Україні Теза 2017
Нехай В. А. ЧИ СПРАВЕДЛИВА СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ? Теза 2016
Лень В. С. УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПРЕДПРИЯТИЯ: ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ, МОДЕЛЬ Теза 2016