Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
 Очистити
Автор:
Тип:
Рік:

Знайдено 7 документів

Автор Назва публикації Тип Рік
Ющенко Н. Л. Економічна кібернетика. Методичнi вказiвки до вивчення дисципліни для студентiв за напрямом підготовки 0501 „Економіка і підприємництво” усіх форм навчання / Укл. : Ющенко Н. Л., Ющенко Т. Л. – Чернiгiв : ЧДТУ, 2007. – 103 с. Методичні вказівки 2007
Ющенко Н. Л. Економічна кібернетика. Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи для студентiв за напрямом підготовки 0501 „Економіка і підприємництво” спецiальності 6.050100 „Облік і аудит” заочної форми навчання / Укл.: Ющенко Н. Л. – Чернiгiв : ЧДТУ, 2007. – 15 с. Методичні вказівки 2007
Ющенко Н. Л. Економічна кібернетика. Методичнi вказiвки до практичних занять для студентiв за напрямом підготовки 0501 „Економіка і підприємництво” спецiальності 6.050100 „Облік і аудит” усіх форм навчання / Укл.: Ющенко Н. Л. – Чернiгiв : ЧДТУ, 2007. – 80 с. Методичні вказівки 2007
Лень В. С. Відображення в обліку матеріальної та благодійної допомоги фізичним особам Стаття 2007
Лень В. С. Облік створення та експлуатації веб-сайтів Стаття 2007
Лень В. С. Цільова класифікація лізингу Стаття 2007