Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
 Очистити
Автор:
Тип:
Рік:

Знайдено 12 документів

Автор Назва публикації Тип Рік
Ющенко Н. Л. Економічна статистика. Методичнi вказiвки до виконання розрахункової (контрольної) роботи для студентiв за напрямами підготовки 6.030508 „Фінанси і кредит”, 6.030509 „Облік і аудит” усіх форм навчання / Укл.: Ющенко Н. Л. – Чернiгiв : ЧДТУ, 2008. – 21 с. Методичні вказівки 2008
Лень В. С. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика Навчальний посібник 2008
Сидоренко О. О. ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ Стаття 2008
Сидоренко О. О. Нерухомість у страховика: класифікація та бухгалтерський облік Стаття 2008
Лень В. С. ОЦІНКА ТА ОБЛІК ПОТОЧНИХ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ РОСЛИННИЦТВА Стаття 2008
Лень В. С. Відображення довгострокових зобов’язань в обліку та звітності підприємства Стаття 2008
Лень В. С. Непродуктивні витрати в обліку та звітності Стаття 2008
Лень В. С. ДОВГОСТРОКОВІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ Стаття 2008