Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
Тип публікації
Стаття
Назва публікації
Облік створення та експлуатації веб-сайтів
Publication title:
The account of creation and operation of web-sites
Ключові слова
the cost of creating, бухгалтерський облік, accounting, веб-сайт, витрати на створення, web-sites
Автор
Лень Василь Степанович
Рік публікації
2007
Видавництво
Вісник ЧДТУ. — Чернігів: ЧДТУ, 2007 — № 29. — с. 49–58.
Мова
Українська
Аннотація
Розглянуті види витрат, здійснювані при створенні веб-сайтів, які підлягають та не підлягають капіталізації. Розкритий порядок фінансового та податкового обліку веб-сайтів та наведені пропози-ції щодо удосконалення його нормативної бази.
Табл. 1. Рис. 2. Бібліогр.: 16 назв.
Abstract
The kinds of expenses which are carried out at creation of web-sites are considered which are subject and are not subject of capitalization. The order of the financial and tax account of web-sites is opened and the offers on perfection of its normative base are given.
Tab. 1. Illus. - 2. Ref.: 16.
Аркушів
10
Посилання
http://ekona.org.ua/repository/view/115/
Скачати публікацію
Назва файлу
statjalen.pdf
Розмір
1kB
Переглядів
526
Скачувань
2051
Скачати публікацію Скачати програмне забезпечення для перегляду PDF документів