Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
Тип публікації
Методичні вказівки
Назва публікації
Облік на підприємствах малого бізнесу. Конспект лекцій для студентів спеціальності “Облік і оподаткування” всіх форм навчання / Укладач: Маргасова В.Г., Акименко О.Ю. – Чернігів: ЧНТУ, 2018. – 121 с.
Ключові слова
форми бухгалтерського обліку, облік праці, Витрати, фінансові результати, Основні засоби, фінансова звітність , доходи, малий бізнес, виробничі запаси , грошові кошти та дебіторська заборгованість, власний капітал
Автор
Акименко Олена Юріївна
Рік публікації
2018
Видавництво
Облік на підприємствах малого бізнесу. Конспект лекцій для студентів спеціальності “Облік і оподаткування” всіх форм навчання / Укладач: Маргасова В.Г., Акименко О.Ю. – Чернігів: ЧНТУ, 2018. – 121 с.
Мова
Українська
Аннотація
Наводиться конспект лекцій для студентів спеціальності “Облік і оподаткування” всіх форм навчання.
Метою навчальної дисципліни є підготовка студентів за спеціальністю “Облік і оподаткування” до ефективного використання знань з обліку основних законодавчих актів, що регулюють діяльність малих підприємств, а також особливостей обліку на малих підприємствах.
Завданнями вивчення даної дисципліни є: вивчення питань роботи з обліковими реєстрами, які застосуються на малих підприємствах, з особливостями обліку у різних сферах діяльності малих підприємств, з складання бухгалтерської звітності на підприємствах малого бізнесу.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
знати:
 визначення поняття малий бізнес;
 стан розвитку малого бізнесу в Україні;
 принципи ведення обліку на підприємствах малого бізнесу;
 форми ведення обліку на підприємствах малого бізнесу;
 документацію, що підтверджує право суб’єкта підприємницької діяльності здійснювати зовнішньоекономічні операції;
 організацію обліку для суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб;
 оподаткування та звітність суб’єктів підприємницької діяльності, що є фізичними особами;
 організацію обліку для суб’єктів підприємницької діяльності, що є юридичними особами;
 фінансову звітність суб’єктів малого підприємництва у відповідності із національними стандартами бухгалтерського обліку.
уміти:
 чітко формулювати мету й завдання обліку на малому підприємстві;
 складати первинну документацію;
 відображати в обліку основні операції з основними засобами, оборотними активами, коштами і розрахунками, капіталом і зобов’язаннями;
 визначати послідовність складання наказу про облікову політику на малому підприємстві;
 організовувати облік витрат на малих підприємствах;
 складати та аналізувати фінансову звітність малих підприємств.

Аркушів
121
Посилання
http://ekona.org.ua/repository/view/409/
Скачати публікацію
Назва файлу
akimenko-konspekt-oblik-mb-2018.pdf
Розмір
1kB
Переглядів
620
Скачувань
339
Скачати публікацію Скачати програмне забезпечення для перегляду PDF документів