Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
Тип публікації
Методичні вказівки
Назва публікації
Облік на підприємствах малого бізнесу. Методичні вказівки до самостійної роботи та ви-конання розрахунково-графічної (контрольної) роботи для студентів спеціальності “Облік і аудит” заочної форми навчання / Укладачі: Акименко О.Ю., Клименко Т.В. – Чернігів: ЧНТУ, 2017. – 31 с.
Ключові слова
облік, малий бізнес
Автор
Акименко Олена Юріївна
Рік публікації
2017
Видавництво
Облік на підприємствах малого бізнесу. Методичні вказівки до самостійної роботи та ви-конання розрахунково-графічної (контрольної) роботи для студентів спеціальності “Облік і аудит” заочної форми навчання / Укладачі: Акименко О.Ю., Клименко Т.В. – Чернігів: ЧНТУ, 2017. – 31 с.
Мова
Українська
Аннотація
Метою розрахунково-графічної (контрольної) роботи з дисципліни “Облік на підприємствах малого бізнесу” є поглиблене вивчення особливостей ведення обліку на підприємствах малого бізнесу.
Після вивчення курсу та виконання розрахунково-графічної (контрольної) роботи студенти повинні знати:
• визначення поняття малий бізнес;
• стан розвитку малого бізнесу і Україні;
• принципи ведення обліку на підприємствах малого бізнесу;
• форми ведення обліку на підприємствах малого бізнесу;
• організацію обліку для суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб;
• організацію обліку для суб’єктів підприємницької діяльності – юридичних осіб;
• оподаткування та звітність суб’єктів підприємницької діяльності, що є фізичними особами;
• фінансову звітність суб’єктів малого підприємництва у відповідності із національними стандартами бухгалтерського обліку.
вміти:
• чітко формулювати мету й завдання обліку на малому підприємстві;
• складати первинну документацію;
• відображати в обліку операції з основними засобами; оборотними активами; коштами і розрахунками; капіталом і зобов’язаннями;
• визначати послідовність складання наказу про облікову політику на малому підприємстві;
• організовувати облік витрат і доходів на малих підприємствах;
• складати та аналізувати фінансову звітність малих підприємств.
Посилання
http://ekona.org.ua/repository/view/410/
Скачати публікацію
Назва файлу
akimenko-malij-biznes-rgr-.pdf
Розмір
1kB
Переглядів
116
Скачувань
174
Скачати публікацію Скачати програмне забезпечення для перегляду PDF документів