Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
Тип публікації
Методичні вказівки
Назва публікації
Організація обліку. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів освіт-ньо-кваліфікаційного рівня “магістр” напряму підготовки 071 "Облік і оподаткування” всіх форм навчання. Укл.: О.Ю. Акименко - Черні-гів: ЧНТУ, 2016. – 73 с.
Ключові слова
графік, первинний облік, оперограмма, організація обліку, форма ведення обліку, елементи облікової політики, форма організації обліку, процес, первинна документація, наказ, поточний облік, положення про бухгалтерську службу, підсумковий облік , облікова політика, посадові інструкції, фінансова звітність, обліковий апарат
Автор
Акименко Олена Юріївна
Рік публікації
2016
Видавництво
Організація обліку. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів освіт-ньо-кваліфікаційного рівня “магістр” напряму підготовки 071 "Облік і оподаткування” всіх форм навчання. Укл.: О.Ю. Акименко - Черні-гів: ЧНТУ, 2016. – 73 с.
Мова
Українська
Аннотація
Дані методичні вказівки призначені студентам для формування знань і практичних навичок в питаннях організації обліку на підприємстві. Курсова робота з дисципліни “Організація обліку”, як вид самостійної навчально-наукової роботи з елементами дослідження, виконується студентами денної та заочної форм навчання напряму підготовки 071 “Облік і оподаткування” з метою закріплення, поглиблення й узагальнення знань, одержаних за час вивчення курсу, та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання: вивчення організації технології облікового й аналітичного процесів; праці осіб, зайнятих обліковою та аналітичною діяльністю; вивчення управління системою бухгалтерського обліку на підприємстві; розробка заходів та рекомендацій для удосконалення організації бухгалтерського обліку на конкретному підприємстві.
Аркушів
74
Посилання
http://ekona.org.ua/repository/view/413/
Скачати публікацію
Назва файлу
organizacija-obliku-metodichni-vkazivki-kursova-robota.pdf
Розмір
1kB
Переглядів
167
Скачувань
61
Скачати публікацію Скачати програмне забезпечення для перегляду PDF документів