Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету

Сидоренко Олександр Олексійович

доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Чернігівського національного технологічного університету

Обов'язки: Відповідальний за наукову роботу кафедри (організація конференцій та круглих столів; складання плану та звіту)

2002—2007 рр. студент кафедри «Обліку і аудиту» Чернігівського державного технологічного університету. У травні 2006 та 2007 року приймав участь у всеукраїнській олімпіаді серед студентів спеціальності „Облік і аудит”, що проводилася на базі Тернопільської академії народного господарства та зайняв 4 і 7 місця (3 командне місце), відповідно.

У жовтні 2009 року на ІІІ Всеукраїнському конкурсі наукових робіт молодих учених ім. М.І. Туган-Барановського, що проходив у м. Ірпінь на базі Національного університету державної податкової служби України, його стаття „Облік та оподаткування операцій купівлі-продажу інвестиційної нерухомості у страховиків” була удостоєна третьої премії у номінації „Наукові статті, опубліковані у фахових виданнях” за конкурсним напрямком „Податкові аспекти економічного розвитку України”. 

З вересня 2007 року по січень 2012 року працює на посаді асистента кафедри «Обліку і аудиту» Чернігівського державного технологічного університету.

З лютого 2012 року по теперішній час працює на посаді доцента кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту.

Кандидат економічних наук зі спеціальності «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) з 10.11.2011 р. Тема кандидатської дисертації: "Бухгалтерський облік формування та розміщення страхових резервів".

Вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту присвоєно 25 квітня 2013 р. 

Має 49 публікацій, з них 37 наукових і 12 праць навчально-методичного характеру, зокрема автор навчального посібника: "Облік у бюджетних установах : Навчальний посібник. / за ред. Леня В.С. — Чернігів: Десна Поліграф, 2016. – 560 с."

У 2014 році координатор і член організаційного комітету ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Бухгалтерський облік, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку" (м. Чернігів, 21 листопада 2014 р.).

У 2014 та 2015 роках член журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «СТРАХОВА СПРАВА», які були проведені у м. Житомирі відповідно 10-12 квітня 2014 року та 9-11 квітня 2015 року.

У 2015 та 2016 роках координатор та член організаційного комітету відповідно І та ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку" (м. Чернігів, 11 грудня 2015 р. та 30 листопада 2016 р.).   

Після захисту кандидатської дисертації опублікував 29 праць.

Предмети, що викладає: бухгалтерський облік, управлінський облік, облік і аудит у страхових організаціях, облік і аудит, звітність підприємств.

Наукові інтереси: бухгалтерський облік, управлінський облік, фінансовий аналіз, страхові резерви, облік в бюджетних установах.

Основні наукові праці можна переглянути за посиланням: http://ekona.org.ua/repository/search/?author=17

Електронна пошта: sidorenko_aleks85@ukr.net

Особова сторінка гугл академії: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=1tCqmYkAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F7h1WjeYS77HlqI7tthg34ut46c0hX8opGvfxIYfiD_JbtZ-I75OX35T9gI6f8xXVP3CQJWqeHFNqSqKHlK1v55uj41TWaajOYTfUDzs0h617QCw-00TqDQpWSMwuEHgRyYdfdYNHmh0kB0Rm4J9MZD2AxvGA&undo=untrash_citations,UebtZRa9Y70C

Research ID: F-2724-2016​

Orcid ID: 0000-0001-5478-0688