Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету

Лаптій Тетяна Миколаївна

​старший лаборант кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Чернігівського національного технологічного університету

Обов'язки: вхідна та вихідна документація

У 1999 році закінчила з Київський національний економічний університет за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію магістра з обліку і аудиту в управлінні банками.

Має понад  30 наукових і навчально-методичних публікацій.    

Бере участь у науково-дослідній роботі Чернігівського національного технологічного університету за темою «Удосконалення методики та організації обліково-аналітичної роботи в сучасних умовах господарювання» (номер державної реєстрації 0111U002351).

У 2010 році проходила підвищення кваліфікації в Чернігівському відділенні АТ «Імексбанк».

Основні навчальні курси, які викладає: «Фінансовий аналіз», «Облік і аналіз в фінансових установах», «Економічний аналіз в галузях економіки», «Аналіз господарської діяльності», «Організація і методика економічного аналізу», «Управлінський облік», «Звітність підприємств», «Організація обліку».

Наукові інтереси: фінансовий аналіз, національна економіка, облік в банках, банківський менеджмент, мале підприємництво, державно-приватне партнерство.