Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету

Ющенко Надія Леонідівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Чернігівського національного технологічного університету

Обов'язки: Відповідальна за наукову роботу кафедри (організація конференцій та круглих столів)

Співавтор монографій “Професійно-кадрове забезпечення малого бізнесу міста: аспекти економіко-математичного моделювання” (2000 р.), “Теоретичні та прикладні аспекти сталого розвитку: функціональний, галузевий і регіональний вектори” (2015 р.), “Удосконалення методики та організації обліково-аналітичної роботи в сучасних умовах господарювання” (2016 р.), “Mechanisms of interaction between competitiveness and innovation in modern international economic relations” (2017 р.), автор більше 100 наукових та методичних праць. Співавтор навчальних посібників “Організація бухгалтерського обліку” (2006 р.), “Статистика” (2015 р.). Автор навчальних посібників “Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці” (2016 р.), “Економіко-математичні методи і моделі” (2017 р.) для студ. вищ. навч. закл.

Після закінчення інституту у 1994 році працювала інженером-програмістом сектору впровадження інформаційних технологій і територіального підрегістру області Чернігівського обласного відділу медичних інформаційних технологій і національного регістру. З 1996 року на викладацькій роботі у Чернігівському державному технологічному університеті.

У 2002 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук у Київському національному економічному університеті.

Наукові інтереси: системний аналіз, економіко-математичне моделювання, інформаційні системи і технології обліку, аналізу та аудиту.