Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету

Акименко Олена Юріївна

к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та та аудиту Чернігівського національного технологічного університету.

Обов'язки: Відповідальна за наукову роботу студентів (організація конференцій та круглих столів; проведення олімпіад; складання плану та звіту)

     Після закінчення інституту в 1996 році працює в Чернігівському державному технологічному університеті на кафедрі обліку та аудиту працювала асистентом, викладачем, старшим викладачем, нині доцентом. Освоїла ряд навчальних дисциплін. Зокрема викладала лекційні курси: “Теорія бухгалтерського обліку”, “Бухгалтерський облік”, “Облік на виробництві”, “Економічний аналіз”, “Бухгалтерський облік в галузях народного господарства”, “Організація бухгалтерського обліку”, “Облік у малому бізнесі”. 

     В 2008 р. в Раді по вивченню продуктивних сил захистила кандидатську дисертацію на тему “Побудова інвестиційно-орієнтованої моделі регіонального розвитку (на матеріалах Чернігівської області)”.
     Автор 34 наукових та методичних праць, у тому числі монографії “Інвестиційна домінанта сталого розвитку регіону в умовах інтеграції”; співавтор навчальних посібників “Організація бухгалтерського обліку” (за редакцією В.С. Леня) та  Інвестиційний менеджмент: теорія і практика (за ред. М. П. Бутка)
    Викладає різні економічні дисципліни: “Бухгалтерський облік”, “Фінансовий облік –I”, “Організація обліку”, “Облік ЗЕД”, ”Облік на підприємствах малого бізнесу”, “Регіональна економіка”. Є керівником студентських наукових робіт та доповідей на науково-практичних та міжвузівських конференціях. 
     Наукові інтереси: бухгалтерський облік, організація бухгалтерського обліку, облік на підприємствах малого бізнесу, облік зовнішньоекономічної діяльності, регіональна економіка.