Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету

Знайдено 32 документи

Автор Група Тема дипломної работи Скачати
Кулик Віка Вікторівна МОАп-171 Облік і аналіз виплат працівникам на підприємстві.
Лазар Яна Андріївна МОАп-172 Облік та аналіз фінансових результатів діяльності транспортного підприємства
Мальцев Олексій Олександрович МОАп-171 Організація обліку, аналізу та аудиту зовнішньоекономічної діяльності підприємств.
Наумець Аліна Олександрівна МОАп-171 Організація обліку, аналіз і аудит операцій підприємства з імпорту товарів, робіт, послуг.
Ремесник Вікторія Олексіївна МОАп-171 Облік, аналіз і контроль операційних витрат підприємства.
Сергієнко Олександр Володимирович МОАп-171 Облік і аудит фінансових результатів діяльності підприємства та оцінка його економічного потенціалу.
Тертишнік Ірина Михайлівна МОАп-171 Облік і аналіз фінансових результатів в системі управління підприємством.
Томилець Катерина Іванівна МОАп-171 Організація обліку та аналіз доходів і витрат основної діяльності підприємства.
Федченко Яків Анатолійович МОАп-171 Організація обліку та аналіз наявності і руху виробничих запасів.
Чеботар Ірина Олександрівна МОАп-171 Організація обліку, аналіз та аудит розрахунків з оплати праці.
Швидкий Анатолій Олександрович МОАп-171 Організація обліку, аналіз та аудит наявності і руху біологічних активів.
Шевченко Тетяна Анатоліївна МОАп-171 Облік, аналіз і контроль операційних витрат та їх вплив на фінансові результати підприємства харчової промисловості.