Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету

Магістратура

Магістратура

Згідно з рішенням Державної акредитаційної комісії України (Протокол № 86 від 10.03.2011 р.)

Чернігівський державний технологічний університет має ліцензований обсяг прийому студентів на підготовку магістрів 8.03050901 ”Облік і аудит” 30 місць денної форми навчання.