Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету

Вийшли друком навчальні посібники кафедри

Вийшли друком навчальні посібники кафедри

У 2017 році вийшли друком Облік у бюджетних установах (зі змінами та доповненнями) та Облік і аудит у страхових організація (зі змінами та доповненнями).

Головними особливостями навчальних підручників є те, що вони враховують не тільки теоретичну базу, а і містять практичні аспекти ведення бухгалтерського обліку у бюджетних установах та страхових організаціях.

 

Навчальний посібник “Облік у бюджетних установах” є дуже актуальним в сучасних умовах господарювання, оскільки враховує особливості бухгалтерського обліку і звітності установ і організацій, які є розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, за Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі. Також у посібнику наведені алгоритми бухгалтерських проводок, що буде корисно для працівників облікового апарату бюджетних установ у практичній діяльності.

У навчальному посібнику “Облік і аудит у страхових організаціях” висвітлюються основні особливості організації обліку, звітності, аналізу, аудиту та порядку відображення на рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій страховиків.