Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету

Збірник тез ІІІ МНК «Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку”

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку”.

27 листопада 2017 р. відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Бухгалтерський облік, оподаткування,  аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку”.

Співорганізатори заходу були: Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти МОНУ,  Батумський державний університет імені Шота Руставелі, Господарська академія імені Д.А. Ценова,  Лодзький технічний університет.

Загалом у конференції прийняло участь 130 осіб, які представляли більш ніж тридцять наукових закладів. Серед них:  Академія праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ, Україна, Белорусский государственный аграрного технический университет, г. Минск, Республика Беларусь, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця, Україна, ГУ ДФС у Рівненській області, м. Рівне, Україна, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ, Україна, ДВНЗ «Університет банківської справи», м. Київ, Україна, Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське, Україна,  Дніпровський національний університет імені О. Гончара, м. Дніпро, Україна, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна,  Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ, Україна, Київський національний університет імені Т. Шевченка, м. Київ, Україна, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв, Україна, Могилів-Подільський технолого-економічний коледжу Вінницького національного аграрного університету, Україна, Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова, м. Миколаїв, Україна, Національний університет „Львівська політехніка”, м. Львів, Україна, Одеський національний економічний університет, м. Одеса, Україна, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава, Україна, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, м. Київ, Україна, Тернопільський національний економічний університет м. Тернопіль, Україна, ТОВ «Чернігівські інсталяційні системи», м. Чернігів, Україна, Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків, Україна,  Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків, Україна, Уманський національний університет садівництва, м. Умань, Україна, Університет митної справи та фінансів,  м. Дніпро. Україна, УО «Брестский государственный технический университет», г. Брест, Республика Беларусь, Учреждения образования «Барановичский государственный университет», г. Барановичи, Республика Беларусь, Учреждения образования Федерации профсоюзов Беларуси «Международный университет «МИТСО», Гомельский филиал, г. Гомель, Республика Беларусь, Харківський національний університет міського господарства ім. О.М.Бекетова, м. Харків, Україна, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна, Хмельницький національний університет, м. Хмельницький, Україна,  Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький, Україна,  Черкаський навчально науковий інститут ДВНЗ Університет банківської справи, м. Черкаси, Україна.

Організатори щиро дякують авторам за участь та сподіваються на плідну співпрацю.

Збірник тез можна скачати за посиланням

 

 

Збірник тез конференції