Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету

Результати І туру Олімпіади з навчальної дисципліни «Статистика» у 2018 році

Результати І туру Олімпіади з навчальної дисципліни «Статистика» у 2018 році

З метою підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців, пошуку обдарованої молоді, створення умов для її творчого зростання і самореалізації 12 лютого 2018 р. проходив І етап олімпіади з дисципліни "Статистика", на який запрошувалися бакалаври, підготовка яких ведеться за напрямами галузей знань 0305 «Економіка та підприємництво» і 0306 «Менеджмент і адміністрування» (спеціальностями в галузях знань 05 «Економіка», 07 «Управління та адміністрування»), які вивчали дисципліну «Статистика» в першому семестрі 2017/2018 навчального року або закінчили її вивчати у минулі роки.

Учасниками олімпіади цього року стали 18 студентів обліково-економічного факультету Навчально-наукового інституту економіки ЧНТУ. За результатами виконання конкурсних завдань переможцем І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Статистика» журі визнали Улановича Богдана – студента академ. групи ОА-151. Студенти Вертійко Артем (ОА-151) та Науменко Дмитро (КБ-151) в індивідуальному заліку вибороли, відповідно, ІІ та ІІІ місця.

В номінації  «Володіння статистичною логікою» Організаційний комітет олімпіади відзначив студента академ. групи ЕК-151 Сірика Романа, в номінації «Оригінальність статистичного мислення» – студентку групи ЕК-151 Слободянюк Оксану та в номінації «За високий рівень статистичної грамотності» – студента групи КБ-151 Шестака Артема.

Організаційний комітет І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади вітає переможців, бажає їм наполегливості та творчої наснаги у подальшій підготовці, щоб гідно й успішно представити Чернігівський національний технологічний університет 3-5 квітня 2018 р. у ІІ турі. А усім іншим учасникам І етапу олімпіади висловлює подяку за активну участь у навчально-науковому процесі університету.