Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету

Фахові дисципліни англійською мовою

Фахові дисципліни англійською мовою

Надаючи важливого значення англійській мові, як універсального засобу спілкування у світі, викладачі кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту продовжують викладати фахові дисципліни на іноземній мові. Так, у 2019-2020 навчальному році студенти груп ОА-161 та ОАт-181 вивчають Management accounting під керівництвом к.е.н., доц. К.В. Гнедіної.

Під час заняття “Management accounting: essence, tasks, features” студенти обговорювали такі питання як: сутність та характеристика управлінського обліку, переваги та проблеми впровадження системи управлінського обліку на підприємстві.