Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету

Участь у міжнародній конференції в м. Хмельницький

Участь у міжнародній конференції в м. Хмельницький

4-6 жовтня 2019 року професорсько-викладацький склад кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту брали участь у VI Міжнародній конференції “Strategies, models and technologies of economic systems management” у м. Хмельницькому на базі Національного Хмельницького університету.

Конференція налічувала більше ніж 90 учасників із різних куточків України та зарубіжжя: Єгипет, Ізраїль, Грузія, Австрія, Польща.

На пленарному засіданні учасників конференції привітали М. Є. Скиба ректор Хмельницького національного університету, чл.-кор. НАПН України, д.т.н., проф.; М. П. Войнаренко перший проректор, проректор з науково-педагогічної та наукової роботи Хмельницького національного університету, чл.-кор. НАН України, д.е.н., проф.; Н. А. Хрущ завідувач кафедри фінансів, банківської

справи та страхування Хмельницького національного університету, д.е.н., проф.; П. М. Григорук завідувач кафедри автоматизованих систем і моделювання в економіці Хмельницького національного університету, д.е.н., проф.

  Під час роботи за тематичними секціями В.А. Нехай виступив із доповіддю на тему “Strategic and tactical planning in management of financial and economic security of enterprises: financial component”.

Ю.М. Перетятько та Т.В. Клименко виступили на тему “ Online payment gateways and the expediency of their use in small to medium-sized Internet shops in Ukraine”.

В.Г. Маргасова д.е.н., проф.; Т.А. Гоголь д.е.н., проф., О.О.Сидоренко к.е.н., доц., О.С. Сакун к.е.н., доц., В. Колоток прийняли заочну участь.