Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету

Запрошуємо до участі в конференції

Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту запрошує Вас прийняти участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, ОПОДАТКУВАННЯ, АНАЛІЗ І АУДИТ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ», яка відбудеться 27 листопада 2019 року.

Головними напрямами конференції є:
1. Національний та міжнародний досвід і напрями розвитку бухгалтерського обліку як науки та практичної діяльності;
2. Обліково-аналітичне забезпечення звітності підприємств як основи для прийняття управлінських рішень на мікро- та макрорівнях;
3. Економічний аналіз діяльності підприємств: стан та перспективи розвитку.
4. Міжнародний та національний досвід організації, функціонування та розвитку аудиту.
5. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки  підприємства.
6. Оподаткування діяльності підприємств: проблеми та перспективи розвитку.
7. Інформаційні системи і технології в системі обліково-аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень в обліку, аналізі, аудиті та оподаткуванні.
8. Статистика та економіко-математичні методи та моделі в економіці.

Термін подачі матеріалів - до 1 листопада 2019 року.

Більш детально інформація наведена  у прикріпленому файлі.  

Conference Chernihiv 2019 ukr.doc

Conference Chernihiv 2019 ru.doc

Conference Chernihiv 2019 en.doc