Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету

Засідання кафедрального наукового клубу

Засідання кафедрального наукового клубу

10 грудня у Навчально-науковому інституті економіки ЧНТУ відбулось засідання учасників наукового клубу "Юні агенти змін"

Під час засідання здобувачі вищої освіти спеціальності 071 "Облік і оподаткування" презентували результати досліджень з актуальних питань обліково-аналітичного забезпечення суб`єктів господарювання. Зокрема, були заслухані доповіді, присвячені особливостям обліку основних засобів телекомунікаційних компаній, організації обліку та проведення аудиту фінансової звітності суб`єктів державного сектору, формування системи обліку на стартап-підприємствах, обліку доходів та витрат комунальних підприємств.