Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
 Очистити
Автор:
Тип:
Рік:

Знайдено 12 документів

Автор Назва публикації Тип Рік
Перетятько Ю. М. ВИБІР МЕТОДИ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ВИДУ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ Теза 2018
Перетятько Ю. М. СТАН БІЗНЕС-КЛІМАТУ В УКРАЇНІ Теза 2019
Перетятько Ю. М. СТАН ВИСВІТЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОСНОВНІ ЗАСОБИ У ПРИМІТКАХ ДО ЗВІТІВ ЗА ВИМОГАМИ ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТУ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № 7 “ОСНОВНІ ЗАСОБИ” Стаття 2017
Перетятько Ю. М. РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ Стаття 2019
Перетятько Ю. М. Відображення довгострокової дебіторської заборгованості з фінансового лізингу в обліку та звітності Стаття 2009
Перетятько Ю. М. Обліково-аналітичне забезпечення фінансового лізингу: теорія та методика Автореферат 2012
Перетятько Ю. М. Документальне забезпечення операцій фінансового лізингу Теза 2014
Перетятько Ю. М. Формування облікової політики щодо операцій фінансового лізингу у лізингодавця Стаття 2014
Перетятько Ю. М. Вплив договірних відносин на відображення операцій фінансового лізингу в обліку Стаття 2013
Перетятько Ю. М. Передача майна у фінансовий лізинг: особливості обліку Стаття 2013