Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
 Очистити
Автор:
Тип:
Рік:

Знайдено 45 документів

Автор Назва публикації Тип Рік
Гнедіна К. В. Інтегрована звітність в управлінні ризиками діяльності підприємства Теза 2019
Гнедіна К. В. Accounting policy of an entity: principles of formation Теза 2019
Гнедіна К. В. Звіт про управління: сутність та особливості формування Теза 2019
Гнедіна К. В. Формування облікової політики суб'єкта державного сектору Теза 2019
Гнедіна К. В. Strategy: Essence, Advantages, Methods and Techniques of Formation Стаття 2019
Гнедіна К. В. Управлінський облік. Методичні рекомендації до написання курсової роботи для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» усіх форм навчання Методичні вказівки 2019
Гнедіна К. В. Strategy formation: the role in ensuring economic security Теза 2018
Гнедіна К. В. Budgeting in strategic management accounting: essence and benefits Теза 2018
Гнедіна К. В. Екологічна складова економічної безпеки Теза 2018
Гнедіна К. В. Тенденції розвитку електроенергетичного сектору в Україні та напрями його екологізації Теза 2018
Гнедіна К. В. Використання фінансових інструментів для модернізації електроенергетики: досвід країн Європи Стаття 2018
Гнедіна К. В. Стратегічний потенціал підприємства: сутність та структура Теза 2018
Гнедіна К. В. Стратегія як компонент інтегрованого звіту Теза 2018
Гнедіна К. В. Зелені облігації як інструмент фінансового забезпечення розвитку альтернативної енергетики Теза 2018
Гнедіна К. В. Метод аналізу ієрархій при прийнятті стратегічних управлінських рішень на підприємстві: переваги застосування Теза 2017
Гнедіна К. В. Стратегія постачання: сутність та роль у економічному розвитку підприємства Теза 2017
Гнедіна К. В. Розвиток альтернативної енергетики як фактор забезпечення екологічної безпеки України Теза 2017
Гнедіна К. В. Шляхи зростання конкурентоспроможності системи вищої освіти в Україні Теза 2017
Гнедіна К. В. Vectors of higher education sector transformation in conditions of the information economy formation Стаття 2017
Гнедіна К. В. THE SOCIAL DIMENSION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF UKRAINE Стаття 2017