Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
 Очистити
Автор:
Тип:
Рік:

Знайдено 62 документи

Автор Назва публикації Тип Рік
Сидоренко О. О. Управлінський облік страхових резервів у страхових компаніях Монографія 2019
Сидоренко О. О. Окремі особливості оподаткування страховиків податком на прибуток Теза 2019
Сидоренко О. О. Обліково-податкові особливості придбання банками України основних засобів Теза 2019
Сидоренко О. О. Організація обліку доходів (втрат) від участі в капіталі та отриманих дивідендів з урахуванням вимог податкового кодексу України Стаття 2019
Сидоренко О. О. Визнання, класифікація та окремі аспекти обліку дебіторської заборгованості у суб’єктів господарювання Стаття 2019
Сидоренко О. О. Обліково-податкові наслідки отримання дивідендів Теза 2019
Сидоренко О. О. Особливості визнання доходів від надання послуг для цілей обліку Теза 2019
Сидоренко О. О. Обліково-податкові наслідки зміни методу нарахування резерву сумнівних боргів Теза 2018
Сидоренко О. О. Сидоренко О.О., Нехай В.А. Обліково–податкові наслідки виправлення помилок минулих років щодо формування забезпечень у суб'єктів господарювання Теза 2018
Сидоренко О. О. Розвиток страхового ринку як індикатор сталого розвитку економіки Теза 2018
Сидоренко О. О. Класифікація зобов’язань у суб’єктів бухгалтерського обліку в державному секторі згідно з міжнародними та національними стандартами бухгалтерського обліку в державному секторі Теза 2018
Сидоренко О. О. Класифікація технічних резервів страховика для цілей обліку Теза 2018
Сидоренко О. О. Облік і оподаткування продажу товарів за ціною, нижчою за ціну їх придбання Стаття 2018
Сидоренко О. О. Облік і оподаткування реалізації готової продукції за цінами нижче звичайних цін Стаття 2018
Сидоренко О. О. Мінченко Ю.В., Сидоренко О.О. Особливості визнання доходів від надання послуг: обліковий аспект Теза 2018
Сидоренко О. О. Особливості обліку спільної діяльності у суб'єктів бухгалтерського обліку в державному секторі Теза 2018
Сидоренко О. О. Окремі аспекти обліку власного капіталу у суб'єктів бухгалтерського обліку в державному секторі Стаття 2017
Сидоренко О. О. Фінансові інвестиції у суб'єктів бухгалтерського обліку в державному секторі: поняття, визнання та проблеми обліку Стаття 2017
Сидоренко О. О. Порядок відображення фонду малоцінних та швидкозношуваних предметів у новій звітності суб’єктів бухгалтерського обліку в державному секторі Теза 2017
Сидоренко О. О. Статистична звітність страховика щодо розміщення страхових резервів: доцільність впровадження Монографія 2017