Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
 Очистити
Автор:
Тип:
Рік:

Знайдено 56 документів

Автор Назва публикації Тип Рік
Сидоренко О. О. Особливості визнання доходів від надання послуг для цілей обліку Теза 2019
Сидоренко О. О. Обліково-податкові наслідки зміни методу нарахування резерву сумнівних боргів Теза 2018
Сидоренко О. О. Сидоренко О.О., Нехай В.А. Обліково–податкові наслідки виправлення помилок минулих років щодо формування забезпечень у суб'єктів господарювання Теза 2018
Сидоренко О. О. Розвиток страхового ринку як індикатор сталого розвитку економіки Теза 2018
Сидоренко О. О. Класифікація зобов’язань у суб’єктів бухгалтерського обліку в державному секторі згідно з міжнародними та національними стандартами бухгалтерського обліку в державному секторі Теза 2018
Сидоренко О. О. Класифікація технічних резервів страховика для цілей обліку Теза 2018
Сидоренко О. О. Облік і оподаткування продажу товарів за ціною, нижчою за ціну їх придбання Стаття 2018
Сидоренко О. О. Облік і оподаткування реалізації готової продукції за цінами нижче звичайних цін Стаття 2018
Сидоренко О. О. Мінченко Ю.В., Сидоренко О.О. Особливості визнання доходів від надання послуг: обліковий аспект Теза 2018
Сидоренко О. О. Особливості обліку спільної діяльності у суб'єктів бухгалтерського обліку в державному секторі Теза 2018
Сидоренко О. О. Напрямки організації управлінського обліку страхових резервів страховиків України Теза 2017
Сидоренко О. О. Аналітичне забезпечення процесу прийняття управлінських рішень керівництвом страхових компаній України Теза 2017
Сидоренко О. О. Продаж товарів за 1 гривню: обліково-податкові наслідки Теза 2017
Сидоренко О. О. Визнання звітних сегментів за національними та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку Теза 2017
Сидоренко О. О. Окремі аспекти обліку власного капіталу у суб'єктів бухгалтерського обліку в державному секторі Стаття 2017
Сидоренко О. О. Фінансові інвестиції у суб'єктів бухгалтерського обліку в державному секторі: поняття, визнання та проблеми обліку Стаття 2017
Сидоренко О. О. Порядок відображення фонду малоцінних та швидкозношуваних предметів у новій звітності суб’єктів бухгалтерського обліку в державному секторі Теза 2017
Сидоренко О. О. Статистична звітність страховика щодо розміщення страхових резервів: доцільність впровадження Монографія 2017
Сидоренко О. О. Особливості оподаткування страховиків України: проблемні питання Стаття 2016
Сидоренко О. О. ЗВІТНІ СЕГМЕНТИ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ: ПОНЯТТЯ ТА ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ Стаття 2016