Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
 Очистити
Автор:
Тип:
Рік:

Знайдено 56 документів

Автор Назва публикації Тип Рік
Сидоренко О. О. Облік зобов’язань у суб’єктів бухгалтерського обліку в державному секторі Монографія 2016
Сидоренко О. О. Окремі аспекти обліку забезпечень за обтяжливими контрактами Теза 2016
Сидоренко О. О. Фінансові інвестиції у суб’єктів бухгалтерського обліку в державному секторі: сутність поняття Теза 2016
Сидоренко О. О. Звітні сегменти у суб’єктів бухгалтерського обліку в державному секторі: поняття та порядок визнання Стаття 2014
Сидоренко О. О. ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ ЩОДО РОЗМІЩЕННЯ СТРАХОВИХ РЕЗЕРВІВ СТРАХОВИКІВ УКРАЇНИ Теза 2015
Сидоренко О. О. ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ У ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ Теза 2015
Сидоренко О. О. Бухгалтерський облік формування та розміщення страхових резервів Автореферат 2011
Сидоренко О. О. Забезпечення у суб’єктів бухгалтерського обліку в державному секторі: поняття та порядок визнання Теза 2014
Сидоренко О. О. Поняття та порядок визнання звітних сегментів у суб’єктів бухгалтерського обліку в державному секторі Теза 2014
Сидоренко О. О. ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ СПИСАНННЯ (ЗМЕНШЕННЯ) ЗАБЕЗПЕЧЕНЬ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ Теза 2013
Сидоренко О. О. ВИТРАТИ СТРАХОВИКА: КЛАСИФІКАЦІЯ ТА УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК Стаття 2012
Сидоренко О. О. ОКРЕМІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ Стаття 2012
Сидоренко О. О. Інвестиційна нерухомість у суб’єктів бухгалтерського обліку в державному секторі: поняття, визнання та проблеми обліку Стаття 2014
Сидоренко О. О. ОБТЯЖЛИВІ КОНТРАКТИ У СУБЄКТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ: СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ Стаття 2013
Сидоренко О. О. Облік забезпечень за обтяжливими контрактами у суб’єктів бухгалтерського обліку в державному секторі Стаття 2013
Сидоренко О. О. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ АКТИВІВ СТРАХОВИКІВ Стаття 2012
Сидоренко О. О. ОБЛІК КУРСОВИХ РІЗНИЦЬ ПОВ’ЯЗАНИХ З ФОРМУВАННЯМ ТЕХНІЧНИХ РЕЗЕРВІВ СТРАХОВИКІВ УКРАЇНИ Стаття 2012
Сидоренко О. О. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ПОМИЛКОВОГО ПЕРЕКАЗУ (ОТРИМАННЯ) ГРОШОВИХ КОШТІВ Стаття 2012
Сидоренко О. О. ОБТЯЖЛИВІ КОНТРАКТИ: СУТНІСТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ОКРЕМІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ Стаття 2012
Сидоренко О. О. ОБЛІК ФОРМУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ РЕЗЕРВІВ СТРАХОВИКІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ Стаття 2012