Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
 Очистити
Автор:
Тип:
Рік:

Знайдено 56 документів

Автор Назва публикації Тип Рік
Сидоренко О. О. Кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку операцій страхування: метод. вказівки до самост. вивчення дисципліни ”Облік і аудит в страхових організаціях” для студентів напрямку підгот. 6.030509 «Облік і аудит» всіх форм навчання Методичні вказівки 2010
Сидоренко О. О. Резерв незароблених премій в обліку страховиків Теза 2009
Сидоренко О. О. Облік витрат на ведення справи за достроково припиненим договором страхування Теза 2010
Сидоренко О. О. Бухгалтерські наслідки зміни методу нарахування резерву незароблених премій Теза 2010
Сидоренко О. О. Облік резерву заявлених, але не виплачених збитків у страховиків Теза 2010
Сидоренко О. О. Проблеми розрахунку страхових платежів, що підлягають поверненню при достроковому припиненні дії договорів страхування Теза 2010
Сидоренко О. О. РЕЗЕРВ ЗАЯВЛЕНИХ, АЛЕ НЕ ВИПЛАЧЕНИХ ЗБИТКІВ ЗА ПРЕТЕНЗІЯМИ НЕРЕЗИДЕНТІВ Теза 2010
Сидоренко О. О. Облік реалізації інвестиційної нерухомості Теза 2010
Сидоренко О. О. Зароблені страхові платежі в обліку страховиків Стаття 2010
Сидоренко О. О. Облік невиробничих фондів у страховиків Стаття 2010
Сидоренко О. О. Облік реалізації акцій у страховика-інвестора Стаття 2009
Сидоренко О. О. Концептуальні засади побудови системи обліку розміщення страхових резервів Стаття 2009
Сидоренко О. О. Облік та оподаткування операцій купівлі-продажу інвестиційної нерухомості у страховиків Стаття 2009
Сидоренко О. О. ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ Стаття 2008
Сидоренко О. О. Нерухомість у страховика: класифікація та бухгалтерський облік Стаття 2008
Сидоренко О. О. Обґрунтування доцільності розрахунку резерву коливань збитковості Стаття 2009