Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
 Очистити
Автор:
Тип:
Рік:

Знайдено 14 документів

Автор Назва публикації Тип Рік
Маргасова В. Г. FORESIGHT MANAGEMENT: FORMATION AND TRANSFORMATION ADAPTIVE BUSINESS ORGANIZATIONS Монографія 2017
Маргасова В. Г. ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ Монографія 2018
Маргасова В. Г. ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВО- ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ В СУЧАСНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ Монографія 2018
Маргасова В. Г. ДЕТІНІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ Монографія 2014
Маргасова В. Г. Система забезпечення стійкості національної економіки та її безпеки: теорія, методологія, практика управління: [монографія] Монографія 2014
Маргасова В. Г. Обґрунтування критерію раціональності забезпечення стійкості економіки держави Стаття 2014
Маргасова В. Г. Реагування приватного підприємництва на зростання присутності сітьового рітейлу в регіонах Стаття 2012
Маргасова В. Г. Особливості прояву економічної кризи на різних стадіях життєвого циклу підприємства Стаття 2011
Маргасова В. Г. Державне регулювання інноваційного розвитку легкої промисловості в умовах трансформаційних змін в економіці України Стаття 2013
Маргасова В. Г. Економічна політика забезпечення стійкості економіки України в системі міжнародної економічної безпеки Стаття 2014
Маргасова В. Г. Концепція забезпечення стійкості економіки України системно-синергетичного типу Стаття 2014
Маргасова В. Г. Формування системи стратегічного забезпечення стійкості національної економіки Стаття 2014
Маргасова В. Г. Методологічний потенціал синергетичної парадигми в сучасних наукових дослідженнях Стаття 2014
Маргасова В. Г. Економікобезпекознавство як інтегрований напрям забезпечення стійкості економіки до загроз Стаття 2014