Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
 Очистити
Автор:
Тип:
Рік:

Знайдено 17 документів

Автор Назва публикації Тип Рік
Гливенко В. В. АНАЛІЗ МЕТОДИК ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ КОРМОВИХ КУЛЬТУР Теза 2018
Гливенко В. В. РОЛЬ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА Теза 2018
Гливенко В. В. Облік витрат на поліпшення земель сільськогосподарськими підприємствами Теза 2018
Гливенко В. В. Щодо отримання показників звітності з КСВ категорії «соціальна» Теза 2018
Гливенко В. В. Удосконалення методики та організації обліково-аналітичної роботи в сучасних умовах господарювання : монографія / Гоголь Т.А., Нехай В.А., Онищенко В.П. [та ін.] за наук. ред. д.е.н., проф. Маргасової В.Г., к.е.н., доц. Гливенко В.В. Монографія 2017
Гливенко В. В. Облік і оподаткування операцій з недержавного пенсійного страхування Стаття 2016
Гливенко В. В. Облікове супроводження операцій з надходження і використання бюджетних коштів Стаття 2016
Гливенко В. В. Управління грошовими потоками підприємства Теза 2015
Гливенко В. В. Удосконалення внутрішнього контролю за рухом готової продукції на підприємстві Теза 2015
Гливенко В. В. Аналіз ринку легкових автомобілів України Стаття 2011
Гливенко В. В. Облік та аналіз виробництва продукції молочного скотарства (на матеріалах аграрних підприємств Чернігівської області)і) Автореферат 2002
Гливенко В. В. Застосування методу "Аналіз АВС" при калькулюванні собівартості продукції (робіт, послуг) Стаття 2001
Гливенко В. В. Вплив концентрації та спеціалізації на розвиток молочного скотарства Теза 2001
Гливенко В. В. До методики оцінки приплоду основного молочного стада Теза 2002
Гливенко В. В. Аналіз виробництва та переробки молока у Чернігівській області Стаття 2010
Гливенко В. В. Продуктивність корів в залежності від продуктивності предків Стаття 2000
Гливенко В. В. ЩОДО РОЗПОДІЛУ ВИТРАТ НА МЕХАНІЗОВАНІ РОБОТИ МІЖ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ КУЛЬТУРАМИ Стаття 2016