Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
 Очистити
Автор:
Тип:
Рік:

Знайдено 14 документів

Автор Назва публикації Тип Рік
Онищенко В. П. МЕТОДОЛОГІЧНЕ І МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ТА НАПРЯМИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ Стаття 2015
Онищенко В. П. ОСОБЛИВОСТІ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ТА ЇХ ВПЛИВ НА БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ІНВЕСТОРА Стаття 2015
Онищенко В. П. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Стаття 2017
Онищенко В. П. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ Теза 2016
Онищенко В. П. STAKEHOLDERS OF THE CONSOLIDATED STATEMENTS AND THEIR INTERESTS Стаття 2016
Онищенко В. П. МЕТОДИКА ПОЗАБАЛАНСОВОГО ОБЛІКУ У БАНКАХ Стаття 2017
Онищенко В. П. ВИКЛЮЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОГРУПОВОГО ПРИБУТКУ ПІД ЧАС СКЛАДАННЯ КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ У ТОРГОВЕЛЬНИХ ГРУПАХ Стаття 2016
Онищенко В. П. ВИКЛЮЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОГРУПОВОГО ПРИБУТКУ ПІД ЧАС СКЛАДАННЯ КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ У ВИРОБНИЧИХ ГРУПАХ Стаття 2016
Онищенко В. П. ЕКОНОМІЧНІ ТА ПРАВОВІ ПЕРЕДУМОВИ КОНСОЛІДОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ Стаття 2016
Онищенко В. П. Проблеми практичного застосування методичних рекомендацій з обліку спільної діяльності без створення юридичної особи в Україні Теза 2015
Онищенко В. П. Особливості аудиту консолідованої фінансової звітності Теза 2015
Онищенко В. П. Актуальні питання обліку імпортних операцій Теза 2015
Онищенко В. П. The Practical Problems of Use of the Official Guideline of Accounting for Joint Venture Participants in Ukraine Теза 2015
Онищенко В. П. Обліково-аналітичне забезпечення учасників спільної діяльності без створення юридичної особи та питання його розвитку Стаття 2012