Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
 Очистити
Автор:
Тип:
Рік:

Знайдено 12 документів

Автор Назва публикації Тип Рік
Акименко О. Ю. Організація обліку. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів освіт-ньо-кваліфікаційного рівня “магістр” напряму підготовки 071 "Облік і оподаткування” всіх форм навчання. Укл.: О.Ю. Акименко - Черні-гів: ЧНТУ, 2016. – 73 с. Методичні вказівки 2016
Гливенко В. В. Вплив концентрації та спеціалізації на розвиток молочного скотарства Теза 2001
Гливенко В. В. Аналіз виробництва та переробки молока у Чернігівській області Стаття 2010
Нехай В. А. ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 2009
Маргасова В. Г. Система забезпечення стійкості національної економіки та її безпеки: теорія, методологія, практика управління: [монографія] Монографія 2014
Лень В. С. Бухгалтерський облік у галузях економіки Підручник 2013
Лень В. С. Економічні взаємовідносини між колгоспами Борзнянського району в умовах міжгосподарської кооперації Брошура 1978
Лень В. С. Свинарство Чернігівщини Стаття 1982
Лень В. С. Вплив ресурсного забезпечення на розвиток тваринництва Стаття 2000
Лень В. С. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗВЕДЕНИЯ СКОТА РАЗНЫХ СОЧЕТАНИЙ И ТИПОВ Стаття 1995