Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
 Очистити
Автор:
Тип:
Рік:

Знайдено 69 документів

Автор Назва публикації Тип Рік
Сидоренко О. О. Обліково-податкові особливості придбання банками України основних засобів Теза 2019
Перетятько Ю. М. СТАН ВИСВІТЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОСНОВНІ ЗАСОБИ У ПРИМІТКАХ ДО ЗВІТІВ ЗА ВИМОГАМИ ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТУ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № 7 “ОСНОВНІ ЗАСОБИ” Стаття 2017
Акименко О. Ю. Організація обліку. Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності "Облік і оподаткування" всіх форм навчання (2-е видання) / Укладачі: Шкарлет С.М., Акименко О.Ю. - Чернігів: 2018. - 155 с. Методичні вказівки 2018
Акименко О. Ю. Облік на підприємствах малого бізнесу. Конспект лекцій для студентів спеціальності “Облік і оподаткування” всіх форм навчання / Укладач: Маргасова В.Г., Акименко О.Ю. – Чернігів: ЧНТУ, 2018. – 121 с. Методичні вказівки 2018
Маргасова В. Г. Система забезпечення стійкості національної економіки та її безпеки: теорія, методологія, практика управління: [монографія] Монографія 2014
Лень В. С. МЕТОДИ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ ТА ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ Стаття 2015
Лень В. С. МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ДОСТАТНОСТІ СУМ НАРАХОВАНОЇ АМОРТИЗАЦІЇ ДЛЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ Теза 2015
Лень В. С. Облік і аудит. Вступ до фаху Навчальний посібник 2009
Лень В. С. Бухгалтерський облік у галузях економіки Підручник 2013
Сидоренко О. О. Бухгалтерський облік формування та розміщення страхових резервів Автореферат 2011
Гнедіна К. В. Актуальні питання облікової політики щодо амортизаційних відрахувань автотранспортних підприємств Стаття 2010
Сидоренко О. О. Інвестиційна нерухомість у суб’єктів бухгалтерського обліку в державному секторі: поняття, визнання та проблеми обліку Стаття 2014
Сидоренко О. О. Облік невиробничих фондів у страховиків Стаття 2010
Сидоренко О. О. Нерухомість у страховика: класифікація та бухгалтерський облік Стаття 2008
Лень В. С. Основний внутрішній нормативний документ бухгалтерії: назва та зміст Стаття 2012
Лень В. С. Облік вибуття об’єктів основних засобів внаслідок продажу Стаття 2011
Лень В. С. Облік руху та формування основного стада Стаття 1999
Лень В. С. Проблеми відображення в обліку реалізації та ліквідації основних засобів на державних і малих підприємствах Стаття 1998
Перетятько Ю. М. Передача майна у фінансовий лізинг: особливості обліку Стаття 2013