Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
 Очистити
Автор:
Тип:
Рік:

Знайдено 145 документів

Автор Назва публикації Тип Рік
Сакун О. С. Аналіз та інтерпретація результатів моніторингу системи стратегічного забезпечення стійкості економіки до загроз економічній безпеці Монографія 2016
Гнедіна К. В. Екологічна складова економічної безпеки Теза 2018
Акименко О. Ю. Маргасова В.Г., Акименко О.Ю. ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ АУДИТУ ЕКСПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ Теза 2018
Гнедіна К. В. Метод аналізу ієрархій при прийнятті стратегічних управлінських рішень на підприємстві: переваги застосування Теза 2017
Онищенко В. П. ЕКОНОМІЧНІ ТА ПРАВОВІ ПЕРЕДУМОВИ КОНСОЛІДОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ Стаття 2016
Маргасова В. Г. Система забезпечення стійкості національної економіки та її безпеки: теорія, методологія, практика управління: [монографія] Монографія 2014
Перетятько Ю. М. Обліково-аналітичне забезпечення фінансового лізингу: теорія та методика Автореферат 2012
Лень В. С. Облік і аудит. Вступ до фаху Навчальний посібник 2009
Гнедіна К. В. Вдосконалення управління муніципальною транспортною системою в контексті сталого розвитку Стаття 2015
Гнедіна К. В. Методичні засади оцінювання економічної ефективності функціонування системи міського пасажирського транспорту Стаття 2013
Лень В. С. Екологічна оцінка мікробіологічних препаратів: підходи до визначення іх економічного ефекту в екологічній сфері Стаття 1992
Лень В. С. Щодо вибору форми бухгалтерського обліку в фермерських господарствах Стаття 2014