Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
 Очистити
Автор:
Тип:
Рік:

Знайдено 23 документи

Автор Назва публикації Тип Рік
Акименко О. Ю. Організація обліку. Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності "Облік і оподаткування" всіх форм навчання (2-е видання) / Укладачі: Шкарлет С.М., Акименко О.Ю. - Чернігів: 2018. - 155 с. Методичні вказівки 2018
Онищенко В. П. ОСОБЛИВОСТІ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ТА ЇХ ВПЛИВ НА БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ІНВЕСТОРА Стаття 2015
Гливенко В. В. Облік та аналіз виробництва продукції молочного скотарства (на матеріалах аграрних підприємств Чернігівської області)і) Автореферат 2002
Гливенко В. В. Застосування методу "Аналіз АВС" при калькулюванні собівартості продукції (робіт, послуг) Стаття 2001
Нехай В. А. Політика бухгалтерського обліку в бюджетних установах: зміст та структура Стаття 2014
Лень В. С. Облік і аудит. Вступ до фаху Навчальний посібник 2009
Лень В. С. Бухгалтерський облік у галузях економіки Підручник 2013
Гоголь Т. А. Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємств малого бізнесу Монографія 2014
Лень В. С. ПОЛІТИКА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ: ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА Стаття 2014
Гнедіна К. В. Актуальні питання облікової політики щодо амортизаційних відрахувань автотранспортних підприємств Стаття 2010
Лень В. С. Основний внутрішній нормативний документ бухгалтерії: назва та зміст Стаття 2012
Лень В. С. Методи розподілу непрямих виробничих витрат та їх вплив на собівартість продукції Стаття 2013
Лень В. С. ОЦІНКА ТА ОБЛІК ПОТОЧНИХ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ РОСЛИННИЦТВА Стаття 2008
Лень В. С. Непродуктивні витрати в обліку та звітності Стаття 2008
Лень В. С. Облікова політика підприємства: зміст та оформлення Стаття 2003
Лень В. С. СТАН ТА ОБЛІКОВІ Й ПОДАТКОВІ АСПЕКТИ ПОЛІПШЕННЯ ОРЕНДОВАНИХ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК Стаття 2013
Лень В. С. ВПЛИВ ВИКОРИСТАННЯ ЗАПАСІВ ВЛАСНОГО ВИРОБНИЦТВА НА ПОКАЗНИКИ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Стаття 2013
Перетятько Ю. М. Формування облікової політики щодо операцій фінансового лізингу у лізингодавця Стаття 2014