Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
 Очистити
Автор:
Тип:
Рік:

Знайдено 117 документів

Автор Назва публикації Тип Рік
Акименко О. Ю. Акименко О.Ю., Жолобецька М.Б, Петровська А.С. Проблеми облікового забезпечення складання регуляторної та фінансової звітності суб’єктами теплопостачання // Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Економіка. 2017. Т. 22. Вип. 7(60). С. 133-136. Стаття 2017
Онищенко В. П. МЕТОДИКА ПОЗАБАЛАНСОВОГО ОБЛІКУ У БАНКАХ Стаття 2017
Онищенко В. П. ВИКЛЮЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОГРУПОВОГО ПРИБУТКУ ПІД ЧАС СКЛАДАННЯ КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ У ВИРОБНИЧИХ ГРУПАХ Стаття 2016
Гливенко В. В. До методики оцінки приплоду основного молочного стада Теза 2002
Лень В. С. МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ДОСТАТНОСТІ СУМ НАРАХОВАНОЇ АМОРТИЗАЦІЇ ДЛЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ Теза 2015
Перетятько Ю. М. Обліково-аналітичне забезпечення фінансового лізингу: теорія та методика Автореферат 2012
Сидоренко О. О. ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ СПИСАНННЯ (ЗМЕНШЕННЯ) ЗАБЕЗПЕЧЕНЬ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ Теза 2013
Сидоренко О. О. ВИТРАТИ СТРАХОВИКА: КЛАСИФІКАЦІЯ ТА УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК Стаття 2012
Сидоренко О. О. Інвестиційна нерухомість у суб’єктів бухгалтерського обліку в державному секторі: поняття, визнання та проблеми обліку Стаття 2014
Сидоренко О. О. Обґрунтування доцільності розрахунку резерву коливань збитковості Стаття 2009
Сидоренко О. О. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ АКТИВІВ СТРАХОВИКІВ Стаття 2012
Лень В. С. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМНОГО РАСХОДОВАНИЯ КОРМОВ Стаття 1983
Лень В. С. Вплив ресурсного забезпечення на розвиток тваринництва Стаття 2000
Лень В. С. Методика расчета экономического эффекта от применения вакцины Оз против вируса табачной мозаики на томатах защищенного грунта Стаття 1994
Лень В. С. К вопросу о разработке методов экономической оценки быков-производителей Стаття 1992
Лень В. С. Упрощенная методика определения экономического ущерба и экономической эффективности противоэпизоотических мероприятий при туберкулезе крупного рогатого скота Теза 1990
Лень В. С. НАРАХУВАННЯ ТА ОБЛІК РЕЗЕРВУ ВИРІВНЮВАННЯ У СТРАХОВИХ КОМПАНІЯХ Стаття 2013