Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
 Очистити
Автор:
Тип:
Рік:

Знайдено 51 документ

Автор Назва публикації Тип Рік
Гнедіна К. В. Формування облікової політики суб'єкта державного сектору Теза 2019
Акименко О. Ю. Маргасова В.Г., Акименко О.Ю. ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ АУДИТУ ЕКСПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ Теза 2018
Гливенко В. В. Облік витрат на поліпшення земель сільськогосподарськими підприємствами Теза 2018
Нехай В. А. ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 2009
Сидоренко О. О. Забезпечення у суб’єктів бухгалтерського обліку в державному секторі: поняття та порядок визнання Теза 2014
Сидоренко О. О. ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ СПИСАНННЯ (ЗМЕНШЕННЯ) ЗАБЕЗПЕЧЕНЬ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ Теза 2013
Сидоренко О. О. Облік забезпечень за обтяжливими контрактами у суб’єктів бухгалтерського обліку в державному секторі Стаття 2013
Сидоренко О. О. Зароблені страхові платежі в обліку страховиків Стаття 2010
Сидоренко О. О. Концептуальні засади побудови системи обліку розміщення страхових резервів Стаття 2009
Лень В. С. ОПЕРАЦІЇ РЕПО З ТОВАРАМИ ТА ЇХ ОБЛІК Стаття 2011