Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
 Очистити
Автор:
Тип:
Рік:

Знайдено 233 документи

Автор Назва публикації Тип Рік
Сидоренко О. О. Облік реалізації інвестиційної нерухомості Теза 2010
Сидоренко О. О. ОБЛІК ФОРМУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ РЕЗЕРВІВ СТРАХОВИКІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ Стаття 2012
Лень В. С. ОБЛІК ВРОЖАЮ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР Стаття 2011
Лень В. С. СОЦІАЛЬНІ ВИТРАТИ: КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ОБЛІК Стаття 2012
Лень В. С. Облік допомоги із тимчасової втрати працездатності за рахунок підприємства Стаття 2012
Лень В. С. ОПЕРАЦІЇ РЕПО З ТОВАРАМИ ТА ЇХ ОБЛІК Стаття 2011
Лень В. С. Облік кредитування страхувальників за рахунок страхових резервів Стаття 2010
Лень В. С. Облік розміщення страхових резервів у банківські метали Стаття 2010
Лень В. С. Облік операцій з депозитними вкладами та ощадними сертифікатами Стаття 2010
Лень В. С. Облік депозитів та ощадних сертифікатів Стаття 2009
Лень В. С. Відображення довгострокових зобов’язань в обліку та звітності підприємства Стаття 2008
Лень В. С. Непродуктивні витрати в обліку та звітності Стаття 2008
Лень В. С. ДОВГОСТРОКОВІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ Стаття 2008
Лень В. С. Відображення в обліку матеріальної та благодійної допомоги фізичним особам Стаття 2007
Лень В. С. Облік створення та експлуатації веб-сайтів Стаття 2007
Лень В. С. ОБЛІК ДОХОДІВ І ВИТРАТ ПО ОПЕРАЦІЯХ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ Стаття 2003
Лень В. С. Проблеми відображення в обліку реалізації та ліквідації основних засобів на державних і малих підприємствах Стаття 1998
Лень В. С. НАРАХУВАННЯ ТА ОБЛІК РЕЗЕРВУ ВИРІВНЮВАННЯ У СТРАХОВИХ КОМПАНІЯХ Стаття 2013
Онищенко В. П. Обліково-аналітичне забезпечення учасників спільної діяльності без створення юридичної особи та питання його розвитку Стаття 2012
Перетятько Ю. М. Вплив договірних відносин на відображення операцій фінансового лізингу в обліку Стаття 2013