Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
 Очистити
Автор:
Тип:
Рік:

Знайдено 235 документів

Автор Назва публикації Тип Рік
Сидоренко О. О. Резерв незароблених премій в обліку страховиків Теза 2009
Сидоренко О. О. Облік витрат на ведення справи за достроково припиненим договором страхування Теза 2010
Сидоренко О. О. Облік реалізації інвестиційної нерухомості Теза 2010
Лень В. С. Відображення в обліку матеріальної та благодійної допомоги фізичним особам Стаття 2007
Лень В. С. Облік створення та експлуатації веб-сайтів Стаття 2007
Лень В. С. ОБЛІК ДОХОДІВ І ВИТРАТ ПО ОПЕРАЦІЯХ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ Стаття 2003
Лень В. С. Облікова політика підприємства: зміст та оформлення Стаття 2003
Лень В. С. Класифікація видів обліку Стаття 2003
Лень В. С. Проблеми відображення в обліку реалізації та ліквідації основних засобів на державних і малих підприємствах Стаття 1998
Лень В. С. НАРАХУВАННЯ ТА ОБЛІК РЕЗЕРВУ ВИРІВНЮВАННЯ У СТРАХОВИХ КОМПАНІЯХ Стаття 2013
Лень В. С. ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ОБҐРУНТУВАННЯ Стаття 2013
Лень В. С. ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ОБЛІК ЦІЛЬОВИХ ПІЛЬГОВИХ ДЕРЖАВНИХ КРЕДИТІВ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ Стаття 2013
Лень В. С. ЗАДАЧІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ Стаття 2013
Лень В. С. ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ Стаття 2013
Онищенко В. П. Обліково-аналітичне забезпечення учасників спільної діяльності без створення юридичної особи та питання його розвитку Стаття 2012
Лень В. С. Eкологічний облік: поняття та зміст Стаття 2014
Лень В. С. Щодо вибору форми бухгалтерського обліку в фермерських господарствах Стаття 2014
Перетятько Ю. М. Формування облікової політики щодо операцій фінансового лізингу у лізингодавця Стаття 2014
Перетятько Ю. М. Вплив договірних відносин на відображення операцій фінансового лізингу в обліку Стаття 2013
Перетятько Ю. М. Передача майна у фінансовий лізинг: особливості обліку Стаття 2013