Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
 Очистити
Автор:
Тип:
Рік:

Знайдено 223 документи

Автор Назва публикації Тип Рік
Лень В. С. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика Навчальний посібник 2008
Лень В. С. Облік і аудит у страхових організаціях: Навч. посіб. Навчальний посібник 2009
Сидоренко О. О. Резерв незароблених премій в обліку страховиків Теза 2009
Сидоренко О. О. Облік витрат на ведення справи за достроково припиненим договором страхування Теза 2010
Сидоренко О. О. Облік резерву заявлених, але не виплачених збитків у страховиків Теза 2010
Сидоренко О. О. Облік реалізації інвестиційної нерухомості Теза 2010
Сидоренко О. О. Поняття та порядок визнання звітних сегментів у суб’єктів бухгалтерського обліку в державному секторі Теза 2014
Лень В. С. ОПЕРАЦІЇ РЕПО З ТОВАРАМИ ТА ЇХ ОБЛІК Стаття 2011
Лень В. С. Відображення довгострокових зобов’язань в обліку та звітності підприємства Стаття 2008
Лень В. С. Проблеми відображення в обліку реалізації та ліквідації основних засобів на державних і малих підприємствах Стаття 1998
Лень В. С. НАРАХУВАННЯ ТА ОБЛІК РЕЗЕРВУ ВИРІВНЮВАННЯ У СТРАХОВИХ КОМПАНІЯХ Стаття 2013
Лень В. С. ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ОБЛІК ЦІЛЬОВИХ ПІЛЬГОВИХ ДЕРЖАВНИХ КРЕДИТІВ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ Стаття 2013
Лень В. С. ЗАДАЧІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ Стаття 2013
Лень В. С. ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ Стаття 2013
Онищенко В. П. Обліково-аналітичне забезпечення учасників спільної діяльності без створення юридичної особи та питання його розвитку Стаття 2012
Лень В. С. Eкологічний облік: поняття та зміст Стаття 2014
Лень В. С. Щодо вибору форми бухгалтерського обліку в фермерських господарствах Стаття 2014
Перетятько Ю. М. Формування облікової політики щодо операцій фінансового лізингу у лізингодавця Стаття 2014
Перетятько Ю. М. Вплив договірних відносин на відображення операцій фінансового лізингу в обліку Стаття 2013
Перетятько Ю. М. Передача майна у фінансовий лізинг: особливості обліку Стаття 2013